Wie is Selor en waarvoor kan je bij ons terecht.

Je kan bij Selor terecht als je

 • op zoek bent naar een job binnen de overheid
 • als ambtenaar van job wil veranderen binnen de overheid
 • een taaltest wil afleggen
 • je in de veiligheids- en bewakingssector wil werken

 Onze missie

 • Aan de hand van rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie dragen
  we bij tot het talentmanagement binnen de overheid.
 • Met een duidelijke deontologie staan we bij deze competentiegerichte
  opdrachten garant voor objectiviteit en gelijke kansen voor elke kandidaat.
 • Vanuit onze unieke positie als expertisecentrum binnen het HR-
  landschap en de overheid formuleren we een advies naar het beleid.

Onze waarden

 • Onafhankelijkheid
 • Transparantie
 • Professionaliteit
 • Klantgerichtheid
 • Ruimte voor talent

Onze visie

Selor heeft de ambitie uit te groeien tot dé referentie en een trendsetter in het HR-landschap. Dit houdt een onbetwistbaar vertrouwen in de werking van Selor in en een breed maatschappelijk draagvlak.

Onze klanten

In totaal rekruteert Selor voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Deze bestaat uit 10 verticale federale overheidsdiensten (FOD's) met elk hun specifieke bevoegdheid, 4 horizontale FOD's en 3 programmatiorische overheidsdiensten (POD's).

Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en minder bekende sociale en wetenschappelijke instituten of rijksdiensten die afhangen van de federale overheid: bijvoorbeeld Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Regie der Gebouwen, Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Selor rekruteert ook voor de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap en voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vaak zoeken deze diensten ook zelf nieuwe medewerkers, zonder de hulp van Selor. Kijk daarom ook geregeld op hun sites voor nog meer jobaanbiedingen. 

Bekijk een overzicht en een detailfiche van onze klanten.