Wie is Selor en waarvoor kan je bij ons terecht.

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van de Directie generaal Rekrutering en Ontwikkeling.

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Deze bestaat uit 10 verticale federale overheidsdiensten (FOD's) met elk hun specifieke bevoegdheid, 4 horizontale FOD's en 3 programmatiorische overheidsdiensten (POD's).

Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en minder bekende sociale en wetenschappelijke instituten of rijksdiensten die afhangen van de federale overheid: bijvoorbeeld Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Regie der Gebouwen, Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Selor rekruteert ook voor de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap en voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vaak zoeken deze diensten ook zelf nieuwe medewerkers, zonder de hulp van Selor. Kijk daarom ook geregeld op hun sites voor nog meer jobaanbiedingen.