We organiseren enkele experimentele testsessies om onze nieuwe testen te valideren. Voor dit onderzoek zoeken we momenteel 200 kandidaten met of zonder diploma.Ook laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen.

Als kandidaat leg je in dit onderzoek twee testen af en vul je een vragenlijst in. Het gaat om een persoonlijkheidsvragenlijst en om een abstract redeneertest. Het is de bedoeling dat deze testen in de toekomst ingezet worden bij echte selecties in de module 2.1 (functiespecifieke screening).  

Waarom deelnemen?

Deelnemen aan deze test is een uitgelezen kans om kennis te maken met de nieuwe selectietesten die bij Selor zullen worden ingezet. Zo weet je al waar je je aan kan verwachten als je in de toekomst deelneemt aan een echte selectie!

Deze procedure maakt deel uit van een onderzoek, en heeft dus geen invloed op andere testen die je eventueel al aflegde of zal afleggen bij Selor. Alle gegevens zullen bovendien volledig vertrouwelijk behandeld worden.

Omdat deze testsessie dient om de werking van de nieuwe testen te onderzoeken, is het nog niet mogelijk om een uitgebreide feedback te krijgen over jouw prestaties op deze testen. Wel zal je voor de abstract redeneertest een zicht krijgen op hoe je presteerde ten opzichte van de andere kandidaten die aan het onderzoek deelnamen.

Praktisch

De testmomenten vinden plaats in maart in de gebouwen van Selor.

De onderzoeksessie zal ongeveer 2 uur duren.

Inschrijven

Inschrijven kan door te solliciteren voor deze “vacature” (hoewel het dus geen echte vacature betreft) en door vervolgens een datum te kiezen waarop je de testen zal komen afleggen.

Als je graag wil deelnemen aan een testsessie op 06/03 of 21/03 in de namiddag, dan klik je op deze link: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG17013

Als je liever aan een testsessie wil deelnemen op 08/03 of 23/03 in de namiddag dan klik je op deze link: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG17014

Inschrijven kan tot 21 maart 2017.

Opgelet: Hoewel deze link lijkt op een vacature en er vermeld is dat het een contractuele functie betreft, gaat het dus niet om een echte vacature maar enkel om een testsessie van een onderzoek! Door aan dit onderzoek deel te nemen zal je dus op geen enkele manier een arbeidscontract krijgen!

Meer info

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, maar zit je nog met enkele vragen? Dan kan je terecht bij bieke.vandenbon@selor.be of marijn.vancauwenberghe@vigorunit.com (Nederlandstalig) of cedric.velghe@vigorunit.com (Franstalig).