Op 24 oktober 2014 (onder voorbehoud) lanceert Selor in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken de selectie voor de aanwerving van stagiairs van de buitenlandse carrière. Het gaat om één procedure, die de drie vroegere buitencarrières (diplomaten, consuls en attachés voor internationale samenwerking) overkoepelt.

Taalcertificaat als toelatingsvoorwaarde

In de nieuwe procedure is elementaire kennis van de tweede landstaal een ‘toelaatbaarheidsvereiste’. In de praktijk moeten kandidaten geslaagd zijn voor het door Selor georganiseerde taalexamen Artikel 14 tweede lid en zo het vereiste taalcertificaat kunnen voorleggen. Dit taalexamen meet de elementaire kennis op het vlak van luistervaardigheid en leesvaardigheid (test op pc) en spreekvaardigheid (conversatie).

Taalexamen tijdens de procedure afleggen is mogelijk

Kandidaten die aan de selectie willen deelnemen, maar op het moment van inschrijving nog niet in het bezit zijn van het certificaat Artikel 14 tweede lid, hebben de mogelijkheid om dit tijdens de selectieprocedure te behalen. De procedure start met een mogelijk voorexamen, en daarna volgt voor de geslaagden een vergelijkende selectie met onder meer een taalexamen Engels. Tegelijkertijd met het taalexamen Engels kan ook het taalexamen Artikel 14 tweede lid worden afgelegd.

Online FAQ

De FOD Buitenlandse Zaken en Selor hebben de meest gestelde vragen over de nieuwe procedure gebundeld in een FAQ.
Klik hier om de FAQ over de selectie voor stagiairs van de buitenlandse carrière te raadplegen.

De timing van de lancering van deze selectie vermeld in de FAQ is nog onder voorbehoud. Van zodra de selectie wordt opgestart, wordt deze opgenomen in de rubriek ‘Vacatures’ op de website van Selor en Selor zal dan ook extern communiceren om deze selectie bekend te maken.