Gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Selor gaat resoluut voor gelijke kansen voor iedereen en kiest voor een gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen, ook wel aangeduid met de term ‘genderneutraliteit’. Om die doelstelling waar te maken, vertrekt Selor van de volgende uitgangspunten:

 • gelijke toegang tot de selecties stimuleren
 • aandacht besteden aan de gendermaterie in de rekruteringsadvertenties (jobs niet toespitsen op mannen of vrouwen, steeds vermelden van m/v)
 • een evenwichtige jury samenstellen bij selecties
 • bij het aanschaffen van nieuwe testen steeds actief screenen op de genderproblematiek
 • onderzoek voeren naar een mogelijk gendereffect op de resultaten behaald tijdens mondelinge selecties en selecties voor managementjobs
 • gerichte communicatie: communiceren via specifieke kanalen zoals mailings om de juiste doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld om kandidaten te vinden voor een evenwichtig samengestelde jury)
 • actieve screening op genderproblematiek van testen: Selor gebruikt enkel selectietesten die ‘genderneutraal’ zijn. Samen met enkele experten screent Selor vooraf de selectietesten op hun neutraliteit op gebied van cultuur, geslacht …
 • aanpassen van het standaard-cv voor managementjobs: deeltijdse ervaring is gelijkgesteld aan voltijdse ervaring
 • evenementen organiseren en ondersteunen: Selor spoort actieve vrouwen op de arbeidsmarkt aan om carrière te maken binnen de federale overheid.

In de kijker: Top Skills

Onderzoekscijfers tonen aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op managementniveau en dit in gelijk welk domein, sector of land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen weinig actief. Zo is binnen de federale overheid slechts 1 manager op 6 een vrouw.

Ondervertegenwoordiging aanpakken

Selor organiseert daarom sinds 2009 jaarlijks ‘Top Skills’. Dit initiatief is bedoeld om vrouwen te stimuleren om zich kandidaat te stellen voor top-managementfuncties bij de federale overheid. Sinds 2013 is dit project niet enkel bestemd voor vrouwen die ambitie hebben voor een functie binnen het topmanagement, maar ook voor vrouwen met ambitie binnen het middle management.

Dezelfde test als bij een echte managementselectie

In de praktijk is Top Skills een simulatie van een deel van managementassessment. Zo worden de kandidates getest op een aantal competenties die eigen zijn aan de functie van manager. Kandidates moeten hierbij een casestudy presenteren voor een jury. Na afloop van dat gesprek krijgen ze feedback over hun sterke en ontwikkelingspunten. Daarnaast krijgen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale profiel en de vereiste eigenschappen van een federale overheidsmanager.

Beter gewapend voor managementselecties

Meer dan 500 kandidates schreven zich in voor de editie van Top Skills 2013. Op basis van hun motivatie en cv koos een jury uiteindelijk 80 vrouwen die aan het eigenlijke assessment mochten deelnemen. Hun feedback achteraf, bevestigt het nut van het project:

 • 93% verklaarde dat ze beter het niveau van hun competenties kent
 • 91% voelde zich ook beter gewapend om voor een managementfunctie te gaan solliciteren
 • 79% had de intentie om een ontwikkelingsprogramma op te starten op basis van de verbeterpunten ontdekt in het kader van Top Skills
 • 59% van de deelneemsters voelde zich klaar om te solliciteren voor een managementfunctie na het project.