FAQ - Top Skills topmanagement

Waarom Top Skills?

Wat is de doelstelling van het Top Skills project?

Wat houdt het project Top Skills topmanagement concreet in?

Methodologie en instrumenten

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

En na de inschrijving?

Waarom werd ik niet geselecteerd?

Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Vragen , opmerkingen, … ?

Waarom Top Skills?

 • Er zijn nog te veel verschillen tussen de professionele situatie van mannen en vrouwen.
 • Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau blijft nog erg zwak.
 • Er zijn, ondanks onze diversiteitsacties, nog te veel belemmeringen en obstakels in de carrière van vrouwen.

Wat is de doelstelling van het Top Skills project ?

Het project Top Skills baseert zich op studies die aantonen dat een competentiebilan een positieve impact heeft op bepaalde variabelen (zoals dynamisme, het gevoel van self-efficiency, zelfbeeld of zelfkennis), die we identificeerden als belemmeringen op de kandidaturen en de carrière van vrouwen.

Met dit project wil Selor:

 • vrouwen met managementambities bewust maken van het reële niveau van hun competenties
 • de deelnamegraad van ambitieuze vrouwen aan managementselecties verhogen
 • de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau verhogen
 • de belemmeringen van vrouwen om zich kandidaat te stellen en carrière te maken, identificeren en doen verdwijnen
 • zijn selectieprocedure voor managementfuncties transparanter maken
 • zijn diversiteitsbeleid en aandacht voor gelijke kansen en gelijke behandeling voorstellen. 


Wat houdt het project Top Skills concreet in?

In het kader van het project Top Skills worden kandidates getest op een aantal competenties eigen aan de functie op het niveau van topmanager. De competenties die worden gemeten bij topmanagement zijn:

 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integrerend vermogen
 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • overtuigen en onderhandelen
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken

Om deze competenties te testen wordt aan de kandidate gevraagd om een analyse-oefening voor te bereiden en deze vervolgens persoonlijk voor te stellen tijdens een interview met een jury. Na afloop krijgt de kandidate de nodige feedback over haar sterke en te ontwikkelen punten.

OPGELET: het gaat hier om een simulatie en niet om een werkelijke managementselectie, noch om een opleiding, een ontwikkelingstraject of een coaching.


Methodologie en instrumenten

Concreet worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Publicatie van de beschrijving van het project, de deelnemingsvoorwaarden en de mogelijkheid tot inschrijving op de Selor-website
 2. Analyse en screening van de cv's
 3. Uitnodigen van de geselecteerde vrouwen
 4. Voorbereiden van Top Skills (opstellen van de vragenlijsten, voorbereiding van de case, praktische organisatie, …)
 5. Opsturen van een voorafgaande vragenlijst over de professionele projecten, met vragen over discriminatie op het werk en met een auto-evaluatie van de competenties
 6. Doorlopen van het development center en mondelinge feedback
 7. Evaluatie van de invloed van Top Skills op de carrière van de deelneemsters en op de ervaren obstakels (langetermijnonderzoek gevoerd 3 tot 6 maanden na het project).

 
Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 1. Vrouw zijn 
 2. Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type of titularis zijn van een functie van niveau A 
 3. Managementervaring in minstens 2 van de hieronder genoemde activiteitendomeinen met minstens 6 jaar ervaring per activiteitendomein (vb. 6 jaar ervaring in budgetbeheer en 6 jaar ervaring in leidinggeven aan een team)

   • projectbeheer
   • budgetbeheer
   • leidinggeven aan een team

OF minstens 10 jaar relevante professionele ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Financiën, …) en dit ongeacht de sector (overheid, privé-onderneming, vereniging, Europese instantie, enz…).


Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Momenteel is het niet mogelijk om als man deel te nemen. Gezien het enorme onevenwicht dat er bestaat in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties (23 % vrouwen & 77 % mannen), wordt de prioriteit momenteel aan vrouwen gegeven. Vergeet ook niet dat het hier gaat om een simulatie in het kader van een project, en niet om een werkelijke managementselectie. Dit project heeft als doel de remmingen die vrouwen ervan weerhouden te solliciteren voor topfuncties beter te begrijpen. En wil het huidige onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies herstellen.


Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Momenteel niet. Top Skills baseert zich op de simulatie van een stuk van een managementselectie door Selor, met dezelfde vereisten en deelnemingsvoorwaarden. Om trouw te blijven aan de eisen van een werkelijke selectie, en om valse hoop te vermijden bij vrouwen (en bijkomende remmingen), baseren we ons op de huidige deelnemingsvoorwaarden voor managementselecties.


Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

We zullen ons flexibel opstellen om openstaande plaatsen in te vullen. Maar aangezien er slechts eens beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kunnen we geen beloftes maken. Vergeet ook niet dat Top Skills bijna ieder jaar wordt georganiseerd, en dat er dus nog mogelijkheden zullen komen. 

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Top Skills topmanamgement wordt bijna ieder jaar georganiseerd. Hou onze website of onze nieuwsbrief in het oog om op de hoogte te blijven van de volgende edities.

Hoe geldig inschrijven ?

De inschrijving zal geregistreerd worden nadat we een compleet ingevuld standaard cv topmanagement ontvangen hebben.

Het aantal plaatsen is beperkt.


En na de inschrijving?

Je ontvangt een bevestiging of een afwijzing ongeveer een maand na de afsluiting van de inschrijvingsperiode.

Als je wordt geselecteerd  om deel te nemen aan Top Skills dan wordt je een datum van deelname gecommuniceerd (cf. jouw keuze in het cv) . Hou minstens 3u30 vrij op die dag. 


Waarom werd ik niet geselecteerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet werd geselecteerd voor Top Skills:

 • Er waren kandidates die beter voldeden aan het profiel om deel te nemen aan Top Skills
 • Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar
 • Je voldoet niet aan onze deelnemingsvoorwaarden
 • Je hebt ons je cv niet (tijdig) bezorgd
 • Je hebt ons niet voldoende gedetailleerde info gegeven op je cv en daardoor konden de evaluatoren niet nagaan of je effectief aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet
 • Je hebt ons een ander cv bezorgd dan het document dat je ter beschikking werd gesteld, en dat gebruikt wordt in het kader van Top Skills en echte managementselecties
 • Je hebt je persoonlijke gegevens niet correct ingevuld (mail) waardoor je de informatie niet hebt ontvangen
 • Je inhoudelijke motivatie was in vergelijking met de andere kandidates minder sterk.


Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Top Skills wordt  bijna ieder jaar georganiseerd. Gebaseerd op de bemoedigende resultaten van Top Skills, heeft Selor besloten om het project Top Skills verder te zetten om zoveel mogelijk vrouwen te helpen hun remmingen te overwinnen zodat ze durven solliciteren!

Op onze website kan je alle nieuws over onze diversiteitsprojecten volgen (www.selor.be).  


Vragen, opmerkingen, …?

Je kan je vragen sturen naar topskillsNL@selor.be