Gelijke kansen voor personen met een migratieachtergrond

Selor ijvert ervoor dat de overheid een weerspiegeling is van onze moderne samenleving. Om die doelstelling te behalen, wil Selor dat meer personen met een migratieachtergrond solliciteren bij die overheid.

Initiatieven

  • Selor bouwt specifieke communicatiekanalen uit om jobs te verspreiden op de juiste plaatsen. Zo beschikken we over een uitgebreide lijst van verenigingen en organisaties waar we onze jobs kunnen verspreiden. Samen met deze organisaties werken we ook projecten uit en delen we ervaringen.
  • Selor doet er alles aan om te zorgen dat de testen geen discriminerende elementen op gebied van afkomst en cultuur bevatten. Specifiek gaat Selor, in samenwerking met experten, na of geslacht en afkomst een invloed hebben bij het meten van competenties.
  • Daarnaast organiseert Selor geregeld 'Test de test-sessies'. Door onderzoek bij zowel personen met als zonder migratieachtergrond wordt daarbij nagegaan of de testen neutraal zijn op gebied van afkomst en cultuur. Zo weet Selor zeker dat het accent op competenties ligt.
  • Bij de ontwikkeling of de aankoop van nieuwe testen is het een voorwaarde dat deze neutraal zijn en gelijke kansen bieden aan iedereen. 
  • Ook het verwerken van testresultaten gebeurt objectief en neutraal. Voor het merendeel van de testen gebeurt de verbetering automatisch met de computer. Bij het verbeteren van schriftelijke testen zijn naam, afkomst en geslacht niet zichtbaar voor de personen die een test verbeteren.