Personen met een handicap, leerstoornis of ziekte

Selor zet al enkele jaren sterk in op gelijke kansen voor iedereen. Het principe dat hierbij centraal staat, is ‘inclusie’. Dit wil zeggen dat we geen aparte selectieprocedures organiseren, er zijn trouwens ook geen aparte functies. Maar we voorzien wel ‘redelijke aanpassingen’: bestaande selectieprocedures, maar ook bevorderingsselecties of taaltesten, worden aangepast om het eventuele negatieve effect van een handicap, leerstoornis of ziekte te compenseren.

Initiatieven

Afhankelijk van de test en de handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief ...) voert Selor aanpassingen door. Enkele mogelijkheden:

  • pc's met vergroot- of voorleessoftware
  • pc's met brailleleesregel of pc's met software voor dyslectici
  • aangepaste formulieren (A3-formaat in plaats van A4)
  • tolk gebarentaal
  • extra tijd

Deze aanpak werkt, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap!

Hoe deze redelijke aanpassingen aanvragen?

Duid in Mijn Selor in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' aan dat je de procedure handicap, leerstoornis of ziekte wenst. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware ...). De procedure van aanvraag verloopt als volgt:

  1. Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan.
  2. Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis.
  3. Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op. Redelijke aanpassingen zijn alleen maar mogelijk als je vooraf een attest van minimaal een specialist hebt opgeladen. Lukt dit niet, neem dan contact op met diversity@selor.be.
  4. Vink de redelijke aanpassingen aan die je wenst, en leg ook uit waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Let op: deze vier stappen moet je volledig doorlopen en in orde maken voor je solliciteert en voor je een datum kiest om aan selectietesten deel te nemen! Want als dat niet gebeurd is, is je dossier nog niet behandeld en kunnen er geen redelijke aanpassingen worden voorzien.

Zodra je alles volledig hebt ingevuld en je dossier is goedgekeurd, zullen de aanpassingen bij elke selectie worden voorzien behalve als het anders staat aangegeven in de jobomschrijving.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Om personen met een handicap te stimuleren om werk te vinden, biedt de overheid verschillende maatregelen. Zo kan je bijvoorbeeld voorrang bij aanwerving vragen. Weet dat alle overheidsdiensten als doelstelling hebben dat minimaal 3% van hun personeel uit personen met een handicap bestaat. Is dat nog niet het geval, dan geven deze diensten bij nieuwe aanwervingen voorrang aan personen met een handicap. En als je op je werkpost aanpassingen nodig hebt om je functie goed te kunnen uitvoeren, dan kan je dit ook al aangeven.

Kiezen voor een aparte laureatenlijst

Wanneer je bent geslaagd voor selectietesten bij Selor, kan je als persoon met een handicap ervoor kiezen om in een aparte laureatenlijst (pdf) te worden opgenomen. Dit betekent concreet dat je zowel op de algemene lijst (met alle geslaagde kandidaten) als op de specifieke lijst (enkel voor personen met een handicap) wordt gerangschikt. Hiervoor heb je wel een officieel geldig attest nodig als bewijs van jouw handicap (Klik hier voor een overzicht van deze attesten. Attesten 1 t.e.m. 11 komen in aanmerking. Meer info hierover vind je in de rubriek ‘attesten’ in 'Mijn Selor'). Wanneer een federale overheidsdienst een vacature wil invullen, kan ze ervoor kiezen om eerst deze specifieke lijsten te raadplegen. Maken personen met een handicap minder dan 3% van het personeelsbestand uit van deze dienst, dan moet ze verplicht eerst deze aparte lijsten raadplegen.

Inspirerende verhalen

Katrien werkt bij het FAVV en heeft een visuele beperking. Rosaline is aan de slag bij de FOD Justitie en heeft een motorische handicap. Wat zijn hun ervaringen, hoe overwinnen zij hun beperkingen, wat vinden hun collega’s er van? Hun inspirerende en oprechte verhalen vind je hier. Een handicap op de werkvloer, het kàn. En het is uiteindelijk een win-win voor iedereen.

Bekijk hier het verhaal van KatrienDownload hier de transcriptie

Ontdek hier ook het verhaal van RosalineDownload hier de transcriptie

Selor gebruikt in al zijn campagnes veel infotainment-filmpjes om kandidaten te informeren. Speciaal voor personen met een handicap is van al deze filmpjes, en van andere Selor-filmpjes (met sollicitatietips, met meer uitleg over de selectieprocedure,…) nu ook een transcriptie beschikbaar. Alle filmpjes zijn te bekijken via www.selor.be/nl/tv.

Lees hier ook persbericht van 3 december 2015 van Selor naar aanleiding van de International Day of People with Disability 2015 (met als thema: ‘Inclusion matters: access and empowerment for people of all abilities’) van de United Nations.

Sollicitatietips van Selor door een doventolk

Download hier de transcriptie: gewoon / geschikt voor braillelezer

Handige brochures

Om over al deze onderwerpen heel duidelijke en concrete informatie te geven (wat is het, wie heeft er recht op, ...), hebben we volgende handige infofiches samengesteld:

Alle info over 'Hoe solliciteren' als persoon met een handicap, vind je hier in deze leidraad (download als pdf-bestand of download als Word-bestand).

Over arbeidspostaanpassingen binnen de federale overheid hebben we ook een uitgebreide brochure ter beschikking. Je vindt er informatie over het wettelijk kader, subsidies, organisaties en nog veel meer. Je kan deze brochure downloaden als pdf-bestand of downloaden als Word-bestand.