Solliciteer voor jobs zonder het juiste diploma met de instapkaart

Om te kunnen solliciteren voor een job waarvoor je niet het vereiste diploma hebt, moet je eerst deelnemen aan een instapkaartproef. Met zo'n proef wordt er nagegaan of je op een bepaald niveau kan functioneren (in het kader van het projectEerder Verworven Competenties). Slaag je in die proef, dan krijg je een attest: 'de instapkaart'. Dat attest is 5 jaar geldig. Met de instapkaart op zak, kan je solliciteren voor een bepaalde job in een bepaald niveau. De instapkaartproef bestaat uit twee computergestuurde proeven die respectievelijk 4 gedragsgerichte competenties meten en je redeneervermogen.

Instapkaart geldig voor alle soorten jobs?

Met een instapkaart kan je niet zomaar solliciteren voor alle jobs. Jobs die opengesteld worden voor de instapkaart worden bepaald door de Minister van Ambtenarenzaken. Je kan ze ze bijvoorbeeld ook niet gebruiken voor een job als geneesheer of psycholoog.

Een lager of ander diploma dus en je wil solliciteren?

  • Voor een job waarvoor een algemeen diploma gevraagd wordt, moet je dan eerst slagen voor de instapkaartproef.
  • Voor een job waarvoor een specifiek diploma gevraagd wordt, moet je dan én slagen voor de instapkaartproef én gevraagde ervaring in het domein van de job aantonen.

Hoe inschrijven voor een instapkaartproef?

Een instapkaartproef voor een selectie met algemeen diploma zal altijd aangekondigd worden op de jobpagina van de Selor-website. Het is ook mogelijk dat ze georganiseerd wordt voor een bepaalde job, dan zal ze opgenomen worden in de selectieprocedure en vind je ze ook terug in de specifieke functiebeschrijving.