Gelijke kansen

Selor wil dat de overheid een weerspiegeling is van onze moderne samenleving. Diversiteit is een rode draad doorheen ons selectieproces. Met objectieve selectieprocedures zorgen we ervoor dat huidskleur, afkomst, geslacht, geloofsovertuiging, handicap ... geen rol spelen bij het screenen en evalueren van kandidaten.

Binnen Selor waakt het team Diversiteit over het gelijkekansenbeleid bij de selectie van medewerkers voor de overheid. We nemen ook initiatieven om groepen die minder vertegenwoordigd zijn te motiveren om te solliciteren bij de overheid.

Selor ijvert ervoor dat de overheid een weerspiegeling is van onze moderne samenleving. Daarom wil Selor dat meer personen met een migratieachtergrond solliciteren bij die overheid.

“Geloof in jezelf en ga ervoor”

Nathalie (30 jaar) uit de Democratische republiek Congo werkt voor het kabinet Sociale Zaken en Volksgezondheid:

Ontdek onze concrete initiatieven voor

Het team Diversiteit helpt je verder

Elke persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan redelijke aanpassingen aanvragen. Mogelijke redelijke aanpassingen zijn: extra tijd, vergrotingssoftware, voorleessoftware,…  en worden op maat van de functiebeperking toegekend. Deze aanpassingen vraag je aan in je online cv in Mijn Selor. Meer info over redelijke aanpassingen en hoe ze aan te vragen vind je hier. Sommige redelijke aanpassingen worden voorzien in een grote testzaal. Voor andere redelijke aanpassingen is er een kleine afgezonderde testzaal. In dit zaaltje zijn bv. enkele computers met de nodige software aanwezig. Ook personen die als redelijke aanpassing een aparte zaal vragen leggen hier hun test af. In dit kleine testzaaltje (‘Pallas’ genaamd) word je begeleid door diversiteitsmedewerkers van het team Diversiteit van Selor.

Als je eender welke vraag hebt over redelijke aanpassingen, attesten of over hoe je testsessie met redelijke aanpassingen bij Selor precies zal verlopen, dan kan je de leden van het team Diversiteit contacteren via diversity@selor.be.

 

Div Round Ed Div Round Md Div Round Sc Diversity _virginie _lamah Div Round Kb
         
Els
Daems
Maggy
Dupulthys
Saskia
Claes
Virginie
Lamah
Koen
Buysse

 

Selor is lid van of steunt

  • Felink: Felink wil alle vrouwen binnen de federale overheid ondersteunen bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan. Felink wil ook een impuls geven aan de diversiteit binnen de federale overheid door de aandacht te richten op de gelijkheid man/vrouw binnen de professionele context en het management hiervoor te sensibiliseren.

  • Wheelit: Wheelit.be wil de integratie van personen met een handicap verbeteren en hen aanmoedigen om via tewerkstelling in een bedrijf economische actoren te worden.

  • Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen: dit federaal adviesorgaan is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken.

  • BCAPH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt): deze commissie heeft als doel verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van  de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en haar te adviseren over het beleid terzake. Ze staat ook in voor het evalueren van de inspanningen die de federale organisaties doen om de vastgelegde 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken.