Moet ik na een sollicitatie testen afleggen?

Hoe weet ik of Selor mijn sollicitatie goed ontvangen heeft?

Hoe kan ik een datum kiezen voor een selectietest als de link die ik gekregen heb niet werkt?

Wat moet ik doen als ik geen datum kan kiezen voor een selectietest?

Waar vind ik mijn lopende selecties?

Hoe kan ik een sollicitatie annuleren?

Hoe kan ik een selectietest annuleren of op een andere dag afleggen?

Wat als ik geslaagd ben voor een selectietest? En wat als ik NIET geslaagd ben?

Kan ik feedback vragen over mijn resultaat?

Wat als ik de selectieprocedure met succes heb doorlopen?

Organiseert Selor nog grote overheidsexamens?

Krijg ik automatisch een vrijstelling als ik slaag voor een selectietest?

Klopt het dat ambtenaren zijn vrijgesteld voor de test 'Abstract Redeneervermogen' bij de generieke screening (module 1)?

Ik kreeg een 'development buffer'. Wat betekent dit?

Als ik niet geslaagd ben, waarom krijg ik dan pas na zes maanden wachten een nieuwe kans?

Ik neem deel aan verschillende selecties. Moet ik de generieke testen (module 1) dan telkens opnieuw afleggen?

Klopt het dat de overheid bij aanwervingen voorrang moet geven aan personen met een handicap?

 

Moet ik na een sollicitatie testen afleggen?

Als je gesolliciteerd hebt voor een job en de selectieprocedure verloopt via Selor, dan gaan wij jou screenen op de competenties die nodig zijn voor die job. We gebruiken hiervoor ons screeningsmodel, dat bestaat uit verschillende modules en de daarbij horende testen. Daarbij word je niet getest op je schoolse kennis (tenzij het expliciet aangegeven wordt in de jobomschrijving, wat in uitzonderlijke gevallen gebeurt), maar op wat je kan. We moeten immers nagaan of jij de geschikte persoon bent om de job uit te oefenen. Selor meet je competenties.

Een selectieprocedure bij de federale overheid bestaat uit drie modules:

 • Module 0: De eerste screening gebeurt al bij het solliciteren. Je moet immers voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van de vacature in kwestie. De deelnemingsvoorwaarden hebben meestal betrekking op diploma en/of ervaring. Als de gegevens in je cv overeenstemmen met wat vereist is voor de vacature, kan je meteen al door naar module 1 en een moment kiezen om de testen van module 1 af te leggen. Maar voor sommige vacatures word je dus wel al gescreend in module 0. Dit is het geval wanneer we jobs openstellen met het principe 'eerder verworven competenties'. Je kan dan op basis van je ervaring in het domein solliciteren in plaats van op basis van je diploma. Hiervoor moet je wel een instapkaartproef afleggen. Je vindt hier meer info over de instapkaart.
 • Module 1: Het gaat hier om een of meer pc-testen die de generieke, competenties evalueren die nodig zijn om op een bepaald niveau voor de overheid te werken. Als je slaagt voor deze module, dan word je uitgenodigd voor de volgende module, op voorwaarde dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (diploma, vereiste ervaring). Bovendien krijg je, als je slaagt voor deze module 1, een vrijstelling die 3 jaar geldig is. Dit betekent dat je deze module dan niet meer hoeft af te leggen wanneer je solliciteert voor een job van hetzelfde of van een lager niveau. In het geval je niet slaagt, dan moet je 6 maanden wachten voor je opnieuw kan deelnemen. In deze periode kan je jouw competenties verder ontwikkelen. Lees hier meer over de vaakst voorkomende testen en ontdek de tips en demotesten om je voor te bereiden.
 • Module 2: hier gaat het om een of meerdere specifieke selectietesten. Deze module bestaat minimaal uit een interview. Hier vind je de meest voorkomende testen, tips en demotesten om je voor te bereiden .

 

Hoe weet ik of Selor mijn sollicitatie goed ontvangen heeft?

Solliciteren voor een job kan je uitsluitend via Mijn Selor, je persoonlijke online dossier op selor.be. Je bent pas correct ingeschreven als je ook effectief een bevestigingsmail van je sollicitatie voor een bepaalde job ontvangen hebt.

Als je niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden die voor een job vereist zijn (bijvoorbeeld ervaring of een bepaald diploma) kan je niet solliciteren.

Je kan zelf ook nakijken of je goed ingeschreven bent of niet:

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn sollicitaties'
 • Daar zie je een overzicht van de sollicitaties waarvoor je bent ingeschreven.


Hoe kan ik een datum kiezen voor een selectietest als de link die ik gekregen heb, niet werkt?

Mogelijk zijn de data gewijzigd, of zijn er geen plaatsen meer vrij op deze dag. Maar weet dat je zelf je inschrijving voor selectietesten kan beheren via Mijn Selor. Zo kan je dus ook een nieuwe datum kiezen die past voor jou.

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn Screenings'
 • Op de pagina 'Overzicht' krijg je alle screeningsprocedures te zien
 • Om een nieuwe datum te kiezen en je in te schrijven voor een test, klik je op 'Details' van de procedure waarvoor jij wil inschrijven

 

Wat moet ik doen als ik geen datum kan kiezen voor een selectietest?

Dat betekent waarschijnlijk dat alle plaatsen voor selectietesten op de geplande data volzet zijn en er momenteel geen mogelijkheid is om in te schrijven. Selor voorziet dan nieuwe data voor testen, dus best check je binnen een paar dagen opnieuw of die nieuwe data al bekend zijn. Is dat het geval, dan kan je meteen inschrijven.

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn Screenings'
 • Op de pagina 'Overzicht' krijg je alle screeningsprocedures te zien
 • Om een nieuwe datum te kiezen en je in te schrijven voor een test, klik je op 'Details' van de procedure waarvoor jij wil inschrijven

 

Waar vind ik mijn lopende selecties?

Je kan zelf je lopende selecties - ook screenings genoemd - beheren via Mijn Selor, dus daar vind je ook een overzicht.

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn Screenings'
 • Je krijgt dan een overzicht van de lopende selecties

 

Hoe kan ik een sollicitatie annuleren?

Je kan zelf je sollicitaties beheren via Mijn Selor. Je kan dus ook zelf een sollicitatieprocedure stopzetten.

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn Sollicitaties'
 • Je krijgt dan een overzicht van de sollicitaties te zien waarvoor je bent ingeschreven en diegene die afgesloten zijn
 • Wil je niet langer deelnemen, klik dan op 'Sollicitatie stopzetten'.

 

Hoe kan ik een selectietest annuleren of op een andere dag afleggen?

Je kan zelf je inschrijving voor selectietesten beheren via Mijn Selor. Als je op de geplande dag niet kan deelnemen aan een selectietest, kan je zelf je een andere datum kiezen.

 • Meld je aan via 'Mijn Selor'
 • Klik in de linkerkolom op 'Mijn Screenings'
 • Op de pagina 'Overzicht' krijg je de screeningsprocedures te zien waarvoor je bent ingeschreven en diegene die afgesloten zijn
 • Om een andere datum te kiezen voor een test of je uit te schrijven voor een test, klik je op 'Details'
 • Schrijf je dan uit, en als je wilt, kan je meteen inschrijven voor een andere datum.

 

Wat als ik geslaagd ben voor een selectietest? En wat als ik NIET geslaagd ben?

Selor gebruikt een screeningsmodel, dat bestaat uit verschillende modules en de daarbij horende testen. Per module geven we aan wat de gevolgen zijn wanneer je al dan niet slaagt.

Module 0: deelnemingsvoorwaarden

Wie op basis van zijn ervaring in het domein wil solliciteren in plaats van op basis van zijn diploma, moet een 'instapkaart' behalen. Deze instapkaartproef bestaat uit twee computergestuurde proeven die respectievelijk 4 gedragsgerichte competenties meten en je redeneervermogen. De dag zelf ontvang je via Mijn Selor je resultaat.

 • Je bent geslaagd: dan behaal je een 'instapkaart'. Dat attest is 5 jaar geldig. Met de instapkaart op zak, kan je solliciteren voor een bepaalde job in een bepaald niveau.
 • Je bent niet geslaagd: dan moet je 6 maanden wachten (dit noemen we 'development buffer') voor je opnieuw kan deelnemen. In deze periode kan je jouw competenties verder ontwikkelen.

Module 1: testen van generieke competenties en cognitieve vaardigheden

In module 1 screenen we of jij de generieke competenties (bijvoorbeeld analyseren, problemen oplossen, in team werken …) en de cognitieve vaardigheden hebt om een job uit te oefenen op een bepaald functieniveau. De testen van module 1 leg je af op een computer. De dag zelf ontvang je via Mijn Selor je resultaat.

 • Je bent geslaagd: als je beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden (module 0) ga je in dit geval direct over naar module 2. Je krijgt ook een vrijstelling voor deze module die 3 jaar geldig is. Dit betekent dat je deze module niet meer hoeft af te leggen wanneer je solliciteert voor een job van hetzelfde of van een lager niveau.
 • Je bent niet geslaagd: je gaat niet verder naar module 2. Je moet ook 6 maanden wachten (dit noemen we 'development buffer') voor je opnieuw kan deelnemen. In deze periode kan je jouw competenties verder ontwikkelen.

Module 2: testen van specifieke competenties en cognitieve vaardigheden

De test of testen in module 2 peilen naar de specifieke vaardigheden, fit, motivatie, ervaring en competenties die nodig zijn om een specifieke job goed te kunnen uitoefenen. Module 2 bestaat minstens uit een interview, eventueel nog voorafgegaan door een pc-test.

 • Je bent geslaagd; als je slaagt voor de test(en) van module 2, dan behoor je tot de laureaten van de selectie en kom je in aanmerking voor de job. Omdat de testen specifieke voor deze job zijn, krijg je geen vrijstelling voor de afgelegde testen.
 • Je bent niet geslaagd: jammer, je komt niet in aanmerking voor de job. Omdat het om specifieke testen gaat, is er geen development buffer voor je opnieuw aan dergelijke testen kan deelnemen. Je resultaat heeft in ieder geval geen invloed op je volgende sollicitaties bij Selor. Zolang je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, mag je solliciteren voor andere jobs.

 

Kan ik feedback vragen over mijn resultaat?

Naast je resultaat kan je bij Selor ook feedback over een test vragen. Neem je deel aan generieke computergestuurde proeven in het kader van een ‘klassieke’ selectieprocedure die via Selor loopt, gebeurt dat zelfs automatisch. Via Mijn Selor ontvang je dan een ontwikkelingsgericht feedbackrapport dat een inzicht geeft in jouw sterke en zwakke punten.

Let op: voor alle andere selecties of proeven contacteer je zelf Selor voor bijkomende uitleg of informatie. Deze feedback vraag je aan bij je Selor-contactpersoon. Zijn of haar naam staat bij de jobomschrijving. Na ontvangst van je resultaat heb je drie maanden de tijd om deze feedbackaanvraag in te dienen. Binnen de maand ontvang je vervolgens de motivering van je resultaat en een ontwikkelingsgerichte feedback op de door jou afgelegde test.

 

Wat als ik de selectieprocedure met succes heb doorlopen?

Wie de volledige selectieprocedure doorloopt en slaagt voor de selectietesten van module 2, behoort tot de laureaten. Alle laureaten komen in aanmerking voor een jobaanbieding van de overheidsdienst in kwestie.

 

Organiseert Selor nog grote overheidsexamens?

De tijd van de grote examens ligt achter ons. Als Selor rekruteert voor een overheidsdienst, gaat het om één of meer specifieke jobs voor een welbepaalde dienst. De procedure en de daarbij horende testen zijn steeds aangepast aan de competenties die vereist zijn voor de job, en dus worden er geen grote, algemene examens meer georganiseerd.

Alleen voor de Vlaamse Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert Selor soms wel nog generieke proeven voor elk niveau. Wanneer een dergelijke proef georganiseerd wordt, kondigen we dit aan op de Selor-website.

Via 'Mijn Selor' kan je je inschrijven om de aangekondigde selecties ook via e-mail te ontvangen.

 

Krijg ik automatisch een vrijstelling als ik slaag voor een selectietest?

Als je slaagt voor selectietesten in het kader van de instapkaart (module 0) of generieke screening (module 1), dan is dit inderdaad het geval. Het gaat vooral om pc-testen. Slaag je, dan krijg je een vrijstelling voor de desbetreffende module. Vrijstellingen zijn mogelijk voor alle niveaus: A, B, C en D. Voor de meeste selecties gebeurt de toekenning automatisch (er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor niveau A3 en A4) en de vrijstelling wordt opgeladen in Mijn Selor. Deze vrijstelling is geldig voor 5 jaar voor module 0 en voor 3 jaar voor module 1. Van zodra je in deze periode inschrijft voor een nieuwe selectie, krijg je meteen de boodschap dat je al eerder geslaagd bent voor module 0 of 1 en je dus vrijgesteld bent.

Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

 

Klopt het dat ambtenaren zijn vrijgesteld voor de test 'Abstract Redeneervermogen' bij de generieke screening (module 1)?

Inderdaad. Meer nog, sinds 1 januari 2014 zijn statutaire ambtenaren vrijgesteld voor de volledige generieke screening. Dat is de eerste module van de selectieprocedure, die naast de test Abstract Redeneervermogen ook nog 2 andere testen telt: de Postbakoefening (PBCIB) en de Situationele Beoordelingstest (SJT). ). Daarin worden normaal algemene competenties gemeten om na te gaan of je een job van een welbepaald niveau kunt uitoefenen. Maar het feit dat je een gelijkaardige functie uitoefent, volstaat ook. Daarom krijg je als statutaire ambtenaar een vrijstelling en mag je meteen naar module 2, de functiespecifieke screening.

Let wel op: wanneer je solliciteert als statutair federaal ambtenaar, dan moet je dit duidelijk hebben aangegeven in Mijn Selor. Verder is het ook noodzakelijk dat je dan jouw benoemingsbesluit hebt opgeladen en dat dit is gevalideerd door Selor.
Bijkomende voordelen voor federale ambtenaren: je behoudt je rechten als je solliciteert voor een statutaire job en je hoeft bovendien niet opnieuw een stage te doorlopen.

 

Ik kreeg een 'development buffer'. Wat betekent dit?

Als je bij Selor deelneemt aan generieke selectietesten (module 1), dan word je getest op een aantal competenties. Slaag je niet, dan betekent dit dat je een of meer competenties niet of niet voldoende in je hebt. Daarom last Selor na het niet slagen voor een test van module 1 een 'development buffer' in. Dit betekent dat je zes maanden moet wachten voor je dezelfde test opnieuw kan afleggen. De bedoeling is dat je deze periode gebruikt om je competenties verder te ontwikkelen en zo je slaagkansen te vergroten. Deze development buffer wordt automatisch toegekend. Wanneer je via Mijn Selor wil solliciteren en wil inschrijven voor een selectietest, maar je development buffer hiervoor loopt nog, dan krijg je hiervan een melding en kan je niet verder deelnemen.

Opgelet: om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

 

Als ik niet ben geslaagd, waarom krijg ik dan pas na zes maanden wachten een nieuwe kans?

Selor last na het niet slagen voor een test van module 1 een 'development buffer' in. Dit betekent dat je pas na zes maanden dezelfde test opnieuw kan afleggen. Die zes maanden zijn niet lukraak gekozen. Want stel dat je niet slaagt en dat je meteen dezelfde of een soortgelijke test aflegt, dan bestaat de kans dat je anders – en hoogstwaarschijnlijk beter – scoort omdat je vertrouwd bent met de vragen. Dit is wat wetenschappers het ‘retesting-effect’ noemen. Ook al zijn de vragen verschillend, toch haal je een ander en waarschijnlijk beter resultaat omdat je beter vertrouwd bent met het type test. Je zou dus een hogere score kunnen halen terwijl jouw competenties eigenlijk niet zijn verbeterd, en dat is toch niet fair. Dit effect is pas na meer dan één jaar helemaal weg, maar Selor heeft in overleg met zijn partners en het wetenschappelijk comité besloten om een wachttijd van zes maanden te hanteren. Het retesting-effect is dan al sterk afgenomen en het is de bedoeling om jou als kandidaat niet te lang te laten wachten voor je een nieuwe kans krijgt. Gebruik die tussentijd om aan je competenties te schaven, zo heb je meer kans om een volgende keer te slagen.

 

Ik neem deel aan verschillende selecties. Moet ik de generieke testen (module 1) dan telkens opnieuw afleggen?

Neen. Als je de eerste keer inschrijft voor een selectie, zal je worden gevraagd om in te schrijven voor de generieke testen (module 1). Je kan je daarna nog inschrijven voor andere selecties, maar je moet - en kan - je niet nog een keer inschrijven voor dezelfde test van module 1. Als je slaagt, dan geldt dit resultaat voor alle selecties. En als je niet slaagt, dan krijg je een 'development buffer' voor deze test die geldt voor alle selecties.

 

Klopt het dat de overheid bij aanwervingen voorrang moet geven aan personen met een handicap?

Federale overheidsdiensten waar personen met een handicap geen 2% of meer uitmaken van het personeelsbestand, moeten daar inderdaad werk van maken en voorrang geven. Dit betekent dat er bij selecties een aparte lijst wordt gemaakt van geslaagde personen met een handicap, en dat deze personen voorrang krijgen bij de aanwerving. Opgelet, voor bepaalde jobs waarbij bijvoorbeeld een bepaalde vorm van fysieke paraatheid noodzakelijk is, kan een uitzondering worden gemaakt en hebben personen met een handicap niet altijd voorrang. Dit staat dan vermeld in de functiebeschrijving.