Maak kennis met Franck Emo

Ik heb een nogal atypisch parcours afgelegd. Van bij mijn aanwerving ben ik terechtgekomen bij de Cel Geomatica van de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – Opmetingen en Waarderingen(Kadaster). In dit team heb ik kunnen meewerken aan het numeriek kadasterplan en aan de verschillende toepassingen om het plan bij te werken.

Nadien ben ik 7 jaar de coördinator van mutaties en waarderingen geweest. Dankzij deze twee functies heb ik alle facetten van het kadaster leren kennen.  

Na een assessment leid ik momenteel het center Opmetingen & Waarderingen van de provincie Luik. Mijn taken zijn divers, gaande van de diensten leiden en superviseren, doelstellingen bepalen voor een optimale werking  van het center, de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitgevoerde werken verzekeren tot feedback geven aan mijn administrateur.

Is het volgens jou een voordeel om voor je huidige werkgever te werken?

Naast het voor de hand liggende aspect van een betrekking als staatsambtenaar, zijn er nogal wat andere voordelen. Bij de FOD krijg je snel verantwoordelijkheden. Dat maakt ons autonoom. Dat betekent uiteraard niet dat er geen hiërarchie is die ons doen en laten in vraag kan stellen. Met opleidingen en interne examens kan je je verder ontwikkelen en de verschillende niveaus tamelijk vlug doorlopen.

Herinner je je jouw eerste werkdag nog?

Mijn aanwerving bij de FOD Financiën was niet mijn eerste professionele ervaring. Na jobs in een universiteitslabo en nadien meerdere jaren in een studiebureau, ben ik in november 2004 bij de Administratie begonnen.

Mijn eerste werkdag is verlopen zoals alle eerste werkdagen: een mix van angst, stress en adrenaline. Nadat ik mijn nieuwe collega’s had ontmoet en mijn bureau had gezien, heb ik in de namiddag een zeer constructief gesprek gehad met de toenmalige auditeur.

Op welke verwezenlijking ben je het meest trots

Binnen een FOD is een realisatie zelden, om niet te zeggen nooit, de vrucht van één enkele persoon. Het is steeds teamwerk. Een project leiden betekent collega’s met complementaire profielen en capaciteiten, dikwijls maandenlang, samenbrengen om een project op poten te zetten en het tot een goed eind te brengen.

De interface www.myminfinpro.be voor de landmeters, de applicatie CadBuild (om een goed te schatten) en de vaststelling van het kadastraal inkomen op basis van plannen en foto’s, zijn een succes op het vlak van modernisering van onze kadasterdocumentatie en onze Administratie..