Isabelle De Roock

Monitor/begeleider bij Dienst Vreemdelingenzaken

Wat spreekt jou het meeste aan in deze functie?

Als opvoeder in een van de gesloten centra heb je eigenlijk een dubbele taak. Langs de ene kant ben je animator en organiseer je allerlei activiteiten voor de bewoners. Op deze manier kunnen zij hun vrije tijd aangenamer invullen en hun problemen even aan de kant schuiven. Je tweede taak is die van begeleider, want je probeert deze mensen op een zo humaan mogelijke manier bij te staan tijdens hun verblijf hier.

Wat houdt je job dan precies in?

Als opvoeder zorg ik voor heel wat praktische dingen, zoals het contact met de sociaal assistent of het uitlenen van materiaal. Daarnaast ben ik ook een soort van tussenschakel. De informatie die ik doorkrijg uit gesprekken met bewoners, geef ik door als dat nodig is, en dan wordt een bewoner bijvoorbeeld doorverwezen naar een psycholoog. Ik werk ook samen met de psychologen hier mee aan verschillende projecten, bijvoorbeeld creatherapie en psycho-educatie.

Je komt in contact met mensen uit alle werelddelen?

Het dagelijkse contact met verschillende culturen maakt deze job net zo boeiend. Zelf vind ik het bijvoorbeeld heel interessant om zowel de verschillen als gelijkenissen tussen al die culturen hier te vinden.